Taubanen på Dydland

I morges blei det tur til Dydland saman med familien som er på helgetur i Jøssingfjord. Torneveret gjorde at me måtte setja oss i ly under fjellet før me kom fram til målet: restane etter kaolinførekomsten. Det gjekk taubane heilt frå Dydland til Holmen i Jøssingfjord…