morgentur 7. juli

Morgenturen i dag gjekk til Hølen og litt vidare. Formålet var å fotografera vad og bruer opp til utløpet av Steinsvatnet. 
Eit flott landskap å sykla i opp til Bakka og så med apostlane sine hester langs den gamle vegen vidare. 
Strekningen opp mot Bakkabruo er ein av favorittane mine med veldig mange flotte tre langs elvo sjølv om feriestene ikkje er mannevenlege, i alle fall ikkje i nerøvebakke med god fart. 
Det er mykje spanande å sjå i fjellsidene kor det stadig raser – ser ut som kubistiske maleri!
Frå Ørsland og inn mot Hølen er det mange hotletrea, og då far min arbeide i gruvene på Sandbekk, kjøpte han nødda av ein arbeidskamerat frå Ørsland, og dei hadde me heilt til jul.
Hølen var eit trafikkknutepunkt både gjennom Toksarossdal mot aust og Barstadrossdal mot Egersund, nordover til Steinevatnet og ned mot dalen frå Hølen over Ørsland og til Lindland. 
Det var derfor ganske fornuftig å leggja ei vadmelstampa i Hølen og bruka vasskraft. Truleg den første industriverksemda i Sokndal. I dag ser ein berre grunnmuren kledd i grønt.
Kem så har gløymd stolane sine i skogen er ikkje godt å seia, ei heller kem så har rissa navnan sine i borken for å tilkjennegi sin kjærleik.
På returen trefte eg på ein liten fugleunge som gøymde seg i vegatsjonen.
Sykkelen et tålmodig og ventar gjedna nokre timar utan å klaga.

Legg inn en kommentar