Birkeland rundt

Det var mykje folk i kjerko i dag med presentasjon av konfirmantane og dåp av presten si dotter – Lydia. Søndagens tekst var frå Johannes 4 om kvinna som kom og til Sykarsbrønnen for å henta vatn på eit tidspunkt då ho ikkje ville…

Søndagstur til Lio

Det blei tur til Lio i dag sidan det var åpen hytta. Regn og mykje vatn så elv og bekkar var brune av humus.  Ein svartsniggel hadde eit herremåltid på ein sopp i vegkanten medan ei blåklokke måtte nøya seg med det som var…